Mezőörsi Református Egyházközség

Projekt célja és tartalma:
A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez a bölcsődei ellátás fejlesztésével, ellátáshoz való jobb hozzáférés biztosításával.

A projekt átfogó célja a TOP célkitűzésekkel és a TOP-1.4.1-19 pályázati felhívásban foglaltakkal összhangban a foglalkoztatási helyzet javítása a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételének támogatásával, a kisgyermekes szülök munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, a családok segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A projekt specifikus célja a helyi igényeken alapuló, a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó, a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődei szolgáltatás létrehozása, valamint az ellátás biztosításának helyet adó új mini bölcsőde megépítése Mezőörsön. A családbarát, munkába állást segítő intézmény létesítésével a községben és a település vonzáskörzetében élő kisgyermekes családok foglalkoztatási helyzete, életminősége javul, a szolgáltatás elérhetősége hosszú távon hozzájárul a gyermekvállalás ösztönzéséhez, így évtizedes távlatban is biztosítják a munkaerő utánpótlását, támogatva többek között a leszakadással fenyegetett társadalmi csoportok felzárkóztatását. Fontos, hogy a projekt eredményeként létrejött épület megfeleljen a kor elvárásainak energiatakarékos és teljes körűen akadálymentes legyen. A megvalósuló projekt célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony bölcsődei nevelés-gondozás infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést. A jövőbeni tervek szerint a bölcsődében biztosítjuk a speciális végzettségű szakembereket illetve azok elérhetőségét - (logopédus, gyógytestnevelő) a gyermekek életkoronként és egyénenként változó testi, értelmi, érzelmi és szociális szükségleteinek kielégítésére.

A tervezési program alapján 1 új bölcsődei csoportszoba kerül kialakításra, amely a hatályos jogszabályok alapján maximum 8 gyermek napközbeni ellátását teszi lehetővé. A csoportszobához megfelelő méretű és számú vizesblokk és öltöző kialakítása tervezett. A bölcsődei fejlesztéssel párhuzamosan a Mezőörsi Református egyházközség más forrásból egy új óvodát is megvalósít, melynek megvalósítási helyszíne megegyezik a projekt tárgyát képező bölcsődével. A két projekt egymástól függetlenül és elkülönítetten valósul meg, a bölcsődei fejlesztés minden költségeleme az új bölcsőde kialakítását szolgálja, így arányosításra nincs szükség.
Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága
Projekt zárása: 2022. október 31.
A kivitelezővel a szerződés 2021. február 26-i napon aláírásra került.

A Mezőörsi Talentum Református Óvoda építése elérte a készültségi fok 100%-át, a projekt befejeződött.

Link: http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/23117/